ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Για γρήγορη αναζήτηση

Ραντεβού

5 ψήφια
14554
14784
14884
14900


Μέσω της ιστοσελίδας:
http://www.idika.gr/anakoinwseis/523-hlektronika-rantevou

Υπηρεσίες

Πληροφορίες
210 5705657


Διοικητικές Υπηρεσίες
210 5705678


Νοσηλευτικές Υπηρεσίες
210 5705610
210 5705658


Γραφείο Ελεγκτών Ιατρών
210 5705650
210 5705616

Εργαστήρια

Μικροβιολογικό Εργαστήριο
210 5705681
210 5753645


Ακτινολογικό Εργαστήριο
210 5705675


Εργαστήριο Ακουομετρίας-Τυμπανογραφίας
210 5705658


Εργαστήριο Σπιρομετρήσεων
210 5705692
210 5705658

Σταθμός Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου

210 5705667