Χειρουργικό Ιατρείο

Δωρεάν Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους

 • Κλινική Εξέταση
 • Συνταγογράφηση
 • Παραπομπή για Εργαστηριακές Εξετάσεις
 • Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών
 • Συρραφή Τραυμάτων
 • Αλλαγές Τραυμάτων
 • Καθαρισμός Τραυμάτων
 • Καθαρισμός Ελκών και Κατακλίσεων
 • Παρακολούθηση & Περιποίηση Διαβητικού Ποδιού
 • Κοπή Ραμμάτων
 • Μικροεπεμβάσεις (διάνοιξη αποστήματος, διάνοιξη κύστεως, αφαίρεση τήλων με διαθερμία laser, αφαίρεση σπίλων, αφαίρεση ονύχων σε περιπτώσεις μυκητιάσεων, αφαίρεση θηλωμάτων, αφαίρεση μορφωμάτων, αφαίρεση μυρμηγκιών, αφαίρεση λιπωμάτων)
 • Αντιμετώπιση χειρουργικών προβλημάτων σε βρέφη & παιδιά έως την ηλικία των 14 ετών

Για Ραντεβού: