ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εργαστήριο Σπιρομετρήσεων

Δωρεάν Εξέταση Χωρίς Συμμετοχή για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους

Οι Σπιρομετρήσεις πραγματοποιούνται με Ραντεβού
από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 – 13:30)

Απαραίτητο παραπεμπτικό ιατρού πνευμονολόγου ηλεκτρονικά συνταγογραφημένο

Για Πληροφορίες – Ενημέρωση Προετοιμασίας

Τηλεφωνικώς στο 210 5705692210 5705658
Καθημερινά (08:00 – 18:30)

Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα