Ιατρείο Υποδοχής

Δευτέρα – Παρασκευή (07:00 – 19:00)

Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο 210 5705616