Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο

Δωρεάν Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους

  • Κλινική Εξέταση
  • Ακοομετρία
  • Τυμπανομετρία
  • Αφαίρεση Βυσμάτων με Αναρρόφηση
  • Συνταγογράφηση
  • Παραπομπή για Εργαστηριακές Εξετάσεις
  • Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών

Για Ραντεβού: