Οφθαλμολογικό Ιατρείο

Δωρεάν Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους

  • Οφθαλμολογική Εξέταση
  • Συνταγογράφηση
  • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Γυαλιών Οράσεως
  • Παραπομπή για Εργαστηριακές Εξετάσεις
  • Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών

Για Ραντεβού: