Γυναικολογικό Ιατρείο

Δωρεάν Υπηρεσίες για Ασφαλισμένες και Ανασφάλιστες Γυναίκες

  • Παρακολούθηση Εγκυμοσύνης
  • Test PAP
  • Γυναικολογική Εξέταση
  • Συνταγογράφηση Εξετάσεων και Φαρμάκων
  • Παραπομπή για Εργαστηριακές Εξετάσεις
  • Αναρρωτική Άδεια
  • Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών
  • Βεβαίωση Κυοφορίας και Λοχείας
  • Παρακολούθηση Εγκυμοσύνης

Για Ραντεβού: