Β’ βαθμια Υγειονομικη Επιτροπη (Β.Υ.Ε.)

Β’ βάθμια Υγειονομική Επιτροπή (ΒΥΕ)

Για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα


Λειτουργεί καθημερινά υπό την Εποπτεία της Γραμματείας της Μονάδος

Στη ΒΥΕ εξετάζονται αιτήματα απορριφθέντα από την ΑΥΕ καθώς επίσης και προσφυγές των τμημάτων παροχών όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

210 5705621