ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αιματολογικές

  • Γενική Αίματος
  • ΤΚΕ
  • ΔΕΚ
  • Γλυκοζυλιωμένη – Αιμοσφαιρίνη
  • INR
  • APTT
  • Ηπατίτιδα B
  • Ηπατίτιδα C