Εργαστήριο Ακουομετρίας - Τυμπανογραφίας

Δωρεάν Εξέταση Χωρίς Συμμετοχή για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους

Η εξέταση πραγματοποιείται με Ραντεβού
κάθε Τρίτη και Πέμπτη (08:00 – 13:00)

Για Πληροφορίες – Ενημέρωση προετοιμασίας

Τηλεφωνικώς στο 210 5705658
Καθημερινά (08:00 – 18:30)

Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα