ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Πλάνο Δραστηριοτήτων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ


Στην Μονάδα μας λειτουργούν ψυχοθεραπευτικές ομάδες με υπεύθυνους ψυχιάτρους προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ


Η Μονάδα μας έχει ενταχθεί στο δίκτυο της κατ’ οίκον νοσηλείας του Υπουργείου Υγείας και πρόκειται να αναπτύξει άμεσα αυτήν τη δραστηριότητα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ


Πρόγραμμα δράσεων 2018