ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η Υπηρεσία Κατ Οίκον Νοσηλείας, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ρόλου της Π.Φ.Υ.,στη διαχείριση της πανδημίας Covid-19, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ του Δήμου Περιστερίου και την 1η και 2η ΤοΜΥ, αναπτύσσει περαιτέρω τις δράσεις της, εξυπηρετώντας ακόμη μεγαλύτερο αριθμό ηλικιωμένων ατόμων και ευπαθών ομάδων που ζουν μόνοι και χρήζουν φροντίδας.