ΙΑΤΡΕΙΑ

Παθολογικό Ιατρείο

Δωρεάν Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους και Ανασφάλιστους

  • Παθολογική Εξέταση
  • Συνταγογράφηση
  • Παραπομπή για Εργαστηριακές Εξετάσεις
  • Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών
  • Έκδοση Πιστοποιητικών Υγείας

Για Ραντεβού: